Weerbaar Water

Doen en Beleven

ARCHIEFHet project Weerbaar Water en de verschillende Historische Kringen hebben in de afgelopen periode de nodige activiteiten ondernomen. Bij deze een aantal indrukken vanuit het recente verleden. 

In AVV Bibliotheek Breukelen was de expositie Weerbaar Water te zien. 
In de Bibliotheek Breukelen aan de Schepersweg 6c was van 4 januari t/m 7 februari tijdens openingstijden (www.bibliotheekavv.nl ) de voor jong en oud uiterst interessante expositie Weerbaar Water te zien. 

Tijdens de tentoonstelling konden bezoekers ook kennis nemen van een aantal boekwerken over de Linies, kon het het gratis boekje "Waterlinie voor kids" meegenomen worden en kon men in de flyers kennis nemen van andere activiteiten en de reden waarom drie historische kringen in Stichtse Vecht het project Weerbaar Water gestart zijn. 


Boekpresentatie "de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het Vechtplassen gebied

Op zaterdag 14 september werd onder grote belangstelling tijdens het slot van Open Monumenten Dag hét nieuwe boek over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Stichtse Vecht gepresenteerd.  

De dijkgraaf, de heer Gerhard van den Top, nam het 1e exemplaar in ontvangst en stelde vergenoegd vast dat onze Vecht dus niet alleen cultureel erfgoed is en inmiddels reuze schoon, maar dat het ook belangrijk militair erfgoed is. Iets wat door dit prachtige boek met zeer veel schitterende fotografie, kaarten, afbeeldingen en prettige leesbaarheid  meer dan ooit terechte aandacht krijgt. 

Plaatsgenoot, deskundige én auteur van dit boek Douwe Koen glom er van. Zijn blijdschap werd nog vergroot doordat velen het boek direct aanschaften waarbij sommige bezoekers meerdere exemplaren wilde hebben ‘als cadeautjes voor de feestdagen’. 
Door projectvoorzitter Nol Herfkens werd aan Douwe Koen een cadeau overhandigd voor zijn werk aan deze mooie uitgave over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in onze streek. Sommige kopers waren verbaasd over de zeer lage prijs van nog geen tientje. De reden daarvoor is gelegen in het feit dat de Historische Kringen van Loenen, Breukelen en Maarssen als opdrachtgever onder de naam Weerbaar Water het doel hebben om de Nieuwe Hollandse Waterlinie en dus dit boek bij zoveel mogelijk inwoners van Stichtse Vecht bekendheid te geven. Dat lukte op deze middag uitstekend! 


Weerbaar Water gaat verder tot in 2020 in de hoop en verwachting dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie komende zomer tot UNESCO werelderfgoed bestempeld zal worden. Het boek ‘Het Vechtplassengebied’ uit de Hollandse Waterlinie Erfgoed reeks is vanaf heden voor € 9,95 te koop bij de Bruna in Maarssen-dorp, bij boekhandel Van Kralingen in Breukelen en natuurlijk bij de Historische Kringen zelf.


Een spiksplinter nieuw boek over de Waterlinie in het Vechtplassengebied. 
Geschreven door onze plaatsgenoot Douwe Koen en uitgegeven in de Hollandse Waterlinie Erfgoed reeks. 
De poster waarmee de verkoop wereldkundig gemaakt werd. Expositie Weerbaar Water in Grote Kerk Loenen 

De expositie Nieuwe Hollandse Waterlinie is te bezichtigen tussen 15 juni en tot en met 14 september in de Grote Kerk aan de Dorpsstraat in Loenen aan de Vecht.  Elke zaterdagmiddag tussen 13:00 uur en 16:00 uur Naast deze expositie is er ook werk van andere exposanten te zien.  Quilts van Maaike van Schaik, fotowerk van Gerrit Stam en pasteltekeningen van Wolter Jagt. Tijdens de openingsuren zijn er ook gastvrouwen/heren aanwezig die over de historie van het gebouw kunnen vertellen en vaak wordt het orgel "live" bespeeld. 


Excursie van HK Maarssen naar twee forten in de Waterlinie

Fort bij Vechten (bron: Fort bij Vechten en Waterliniemuseum)

Excursie "Van Vechten naar Pampus"

In het kader van het project Weerbaar Water hebben 50 leden van de Historische Kring Maarssen op zaterdag 25 mei deelgenomen aan de excursie ‘Van Vechten naar Pampus’.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was ook voor veel leden van de Historische Kring nog een stukje onontdekt land. Dit is heel goed verklaarbaar omdat de forten met haar verboden kringen decennialang een sluimerend bestaan hebben gehad. De forten waren militair gebied en dus niet toegankelijk. 

Nadat defensie zich had teruggetrokken, raakte de linie min of meer in de vergetelheid, totdat aan het eind van de vorige eeuw langzamerhand de waarde van deze 19de-eeuwse verdedigingslinie duidelijk werd. De linie is op wereldschaal dusdanig uniek dat zij inmiddels is voorgedragen om toegevoegd te worden aan de UNESCO Werelderfgoedlijst als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Fort bij Vechten (nabij Bunnik) is een van de 45 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit fort  had de taak om de ‘Houtense vlakte’ te verdedigen.

Fort Pampus is een van de 32 forten van Stelling van Amsterdam. Haar taak was het om een aanval vanaf de voormalige Zuiderzee af te slaan.

Tijdens de busreis van Fort bij Vechten naar Muiden vertelde voorzitter Ron Moers, met het Fort bij Tienhoven als leidraad, over de bouwgeschiedenis, de werking en alle in het landschap nog steeds aanwezige onderdelen van dit uiterst ingenieuze verdedigingswerk. De stille getuigen van het onontdekte land werden zo onder de aandacht gebracht. 


Tentoonstelling Weerbaar Water in Bibliotheek Maarssenbroek

Van 11 mei tot en met 6 juni stond de expositie van Weerbaar Water over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de AVV- bibliotheek in Maarssenbroek in het Safari-gebouw. Clienten van de bibliotheek en geïnteresseerden konden op die manier kennis maken de historie van de linie maar konden ook zien hoe de verschillende gebouwen en forten nu gebruikt worden. Expositie in AVV Bibliotheek in Maarssen-dorp

 5 apr 2019  Verhuizing van de expositie van het RHCVV naar de AVV bibliotheek in Maarssen-Dorp is een feit.


Lezing Nieuwe Hollandse Waterlinie bij HK Loenen

Op 14 maart 2019 werd na afloop van de ledenvergadering van de Historische Kring Loenen een lezing over de Nieuwe Hollandse waterlinie gehoude door dhr. Bas Kreuger.  Hij is en was op velerlei manieren werkzaam als historicus. Tegenwoordig is hij actief op het snijvlak van ondernemen en cultureel erfgoed. Hij nam de aanwezigen mee in een verhaal over de waterlinies en het ontstaan van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Duidelijk kwam naar voren dat mensen zich eeuwenlang veilig hadden kunnen voelen achter het water en dat die beelden sinds 1940 anders waren geworden. Ook het belang van de Unesco Wereld Erfgoed lijst werd toegelicht en natuurlijk werden de nodige vragen beantwoord
.
  


Officiële opening Expositie Weerbaar Water in RHCVV Breukelen

 25 jan 2019 - Opening van de expositie in het regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen door Roosmarijn Ubink, directeur RHCVV en Nol Herfkens, voorzitter projectgroep Weerbaar WaterStart project Weerbaar Water op fort Nieuwersluis

24 nov 2018 startactiviteit van het project Weerbaar Water op fort Nieuwersluis


Aankondiging project Weerbaar Water op afsluiting Open Monumenten Dag in Maarssen

 8 sep 2018 - Aankondiging van Weerbaar Water op Open Monumentendag 2018 in Maarssen