Weerbaar Water

Zien, Doen en Beleven

ARCHIEFHet project Weerbaar Water en de verschillende Historische Kringen hebben in de afgelopen periode de nodige activiteiten ondernomen. Bij deze een aantal indrukken vanuit het recente verleden. 


Expositie Weerbaar Water in Grote Kerk Loenen 

De expositie Nieuwe Hollandse Waterlinie is te bezichtigen tussen 15 juni en tot en met 14 september in de Grote Kerk aan de Dorpsstraat in Loenen aan de Vecht.  Elke zaterdagmiddag tussen 13:00 uur en 16:00 uur Naast deze expositie is er ook werk van andere exposanten te zien.  Quilts van Maaike van Schaik, fotowerk van Gerrit Stam en pasteltekeningen van Wolter Jagt. Tijdens de openingsuren zijn er ook gastvrouwen/heren aanwezig die over de historie van het gebouw kunnen vertellen en vaak wordt het orgel "live" bespeeld. 


Excursie van HK Maarssen naar twee forten in de Waterlinie

Fort bij Vechten (bron: Fort bij Vechten en Waterliniemuseum)

Excursie "Van Vechten naar Pampus"

In het kader van het project Weerbaar Water hebben 50 leden van de Historische Kring Maarssen op zaterdag 25 mei deelgenomen aan de excursie ‘Van Vechten naar Pampus’.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was ook voor veel leden van de Historische Kring nog een stukje onontdekt land. Dit is heel goed verklaarbaar omdat de forten met haar verboden kringen decennialang een sluimerend bestaan hebben gehad. De forten waren militair gebied en dus niet toegankelijk. 

Nadat defensie zich had teruggetrokken, raakte de linie min of meer in de vergetelheid, totdat aan het eind van de vorige eeuw langzamerhand de waarde van deze 19de-eeuwse verdedigingslinie duidelijk werd. De linie is op wereldschaal dusdanig uniek dat zij inmiddels is voorgedragen om toegevoegd te worden aan de UNESCO Werelderfgoedlijst als uitbreiding van de Stelling van Amsterdam.

Fort bij Vechten (nabij Bunnik) is een van de 45 forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Dit fort  had de taak om de ‘Houtense vlakte’ te verdedigen.

Fort Pampus is een van de 32 forten van Stelling van Amsterdam. Haar taak was het om een aanval vanaf de voormalige Zuiderzee af te slaan.

Tijdens de busreis van Fort bij Vechten naar Muiden vertelde voorzitter Ron Moers, met het Fort bij Tienhoven als leidraad, over de bouwgeschiedenis, de werking en alle in het landschap nog steeds aanwezige onderdelen van dit uiterst ingenieuze verdedigingswerk. De stille getuigen van het onontdekte land werden zo onder de aandacht gebracht. 


Tentoonstelling Weerbaar Water in Bibliotheek Maarssenbroek

Van 11 mei tot en met 6 juni stond de expositie van Weerbaar Water over de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de AVV- bibliotheek in Maarssenbroek in het Safari-gebouw. Clienten van de bibliotheek en geïnteresseerden konden op die manier kennis maken de historie van de linie maar konden ook zien hoe de verschillende gebouwen en forten nu gebruikt worden. Expositie in AVV Bibliotheek in Maarssen-dorp

 5 apr 2019  Verhuizing van de expositie van het RHCVV naar de AVV bibliotheek in Maarssen-Dorp is een feit.


 25 jan 2019 - Opening van de expositie in het regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen door Roosmarijn Ubink, directeur RHCVV en Nol Herfkens, voorzitter projectgroep Weerbaar Water


24 nov 2018 startactiviteit van het project Weerbaar Water op fort Nieuwersluis


 8 sep 2018 - Aankondiging van Weerbaar Water op Open Monumentendag 2018 in Maarssen