Weerbaar Water

Doen en Beleven

ZIEN 


In onze streek zijn nog steeds veel "sporen" in het landschap te zien van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het zijn niet alleen forten maar ook andere onderdelen van de linie zoals kazernes, stuwsluizen, andere waterbouwkundige werken en natuurlijk kent iedereen de "bunkers" (die eigenlijk groepsschuilplaatsen heten) en de kazematten.  U treft hier een aantal foto's aan en we kunnen nu al verklappen dat er in het laatste kwartaal van dit jaar een fotowedstrijd georganiseerd wordt door Weerbaar Water met als onderwerp "de Waterlinie".